Prima acțiune comună din cadrul proiectului Muzeu SilviCULTURAL – instruirea cu tema ,,ghid local profilat pe flora și faună” adresată ghizilor locali și operatorilor în turism din toate cele patru GAL-uri partenere – a avut loc în perioada 9 și 11 august 2021.

Instruirea a fost realizată de Tibor Hartel (bilolog, cercetător și Conferențiar la Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca), iar  participantii au învățat despre arbori remarcabili, ecosisteme, pajiști, biodiversitate și conservare.

Scopul proiectului este de a promova și conserva valorile estetice, culturale, economice și turistice ale patrimoniului natural și punerea în valoare a pădurilor și pășunilor cu arbori prin reconectarea comunităților cu poveștile lor.

Proiectul de cooperare Muzeu SilviCULTURAL este implementat de GAL Dealurile Târnavelor în parteneriat cu Asociația GAL Lider Cluj, GAL Ținutul Zimbrilor și Gal Prietenia Mureș-Harghita în perioada martie 2021 – noiembrie 2022, cu finanțare din PNDR 2014-2020, Măsura 19- LEADER, Submăsura 19.3, comp. b – Implementarea activităților de cooperare ale GAL-urilor selectate.