Proiectul de cooperare

Muzeu SilviCULTURAL

Creșterea nivelului de conştientizare, responsabilizare și apreciere a comunităților din teritoriile GAL partenere asupra valorilor culturale, estetice și economice ale patrimoniului natural local

Proiectul de cooperare Muzeu SilviCULTURAL este implementat de GAL Dealurile Târnavelor în parteneriat cu GAL Lider Cluj, GAL Ținutul Zimbrilor și GAL Prietenia Mureș – Harghita în perioada martie 2021 – noiembrie 2022, cu finanțare din PNDR 2014-2020, Măsura 19- LEADER, Submăsura 19.3, comp. b – Implementarea activităților de cooperare ale GAL-urilor selectate.

Unul din obiectivele specifice al proiectului este promovarea elementelor de patrimoniu natural identificate, în vederea reconectării comunităților locale cu valorile culturale ale acestora și în scop turistic pe durata implementării proiectului prin materiale publicitare comune (tipărituri, audio, video, online) și wokshop-uri tematice.

Elementele de patrimoniu SilviCultural identificate: