Acest muzeu virtual a fost creat cu obiectivul de a promova elementele de patrimoniu natural, în vederea reconectării comunităților locale cu valorile culturale ale acestora și în scop turistic.

Teritoriul GAL Ţinutul Zimbrilor se remarcă printr-un amestec inedit de natură şi spiritualitate.

Parcul Natural Vânători-Neamţ situat cu precădere în raza comunelor Agapia, Bălţăteşti, Brusturi, Crăcăoani, Vânători-Neamţ, Răuceşti – este o arie naturală protejată destinată gospodăririi durabile a pădurilor, conservării peisajelor caracteristice şi a trăsăturilor culturale şi spirituale, reintroducerii marilor ierbivore sălbatice în arealele lor naturale şi încurajării turismului bazat pe aceste valori.

Valoarea spirituală a zonei este legată de creştinismul ortodox. Un număr de aproximativ 40 mănăstiri şi schituri cu triplă valenţă (religioasă, culturală, istorică), se găsesc pe teritoriul GAL Tinutul Zimbrilor.

Elementele de patrimoniu SilviCultural identificate: