Sumar proiect

Proiectul de cooperare Muzeu SilviCULTURAL este implementat de GAL Dealurile Târnavelor în parteneriat cu GAL Lider Cluj, GAL Ținutul Zimbrilor și GAL Prietenia Mureș – Harghita în perioada martie 2021 – noiembrie 2022, cu finanțare din PNDR 2014-2020, Măsura 19- LEADER, Submăsura 19.3, comp. b – Implementarea activităților de cooperare ale GAL-urilor selectate.

Obiective specifice ale proiectului

Creșterea nivelului de conştientizare, responsabilizare și apreciere a comunităților din teritoriile GAL partenere asupra valorilor culturale, estetice și economice ale patrimoniului natural local, prin realizarea aplicației Muzeu SilviCULTURAL

Promovarea elementelor de patrimoniu natural identificate, în vederea reconectării comunităților locale cu valorile culturale ale acestora și în scop turistic pe durata implementării proiectului prin materiale publicitare comune (tipărituri, audio, video, online) și wokshop-uri tematice

Dezvoltarea capacității de interpretare a resurselor naturale locale prin intermediul acțiunilor de instruire și educație (tabere) și prin materiale didactice în beneficiul grupului țintă din GAL-urile partenere