1. Depresiunea Giurgeului și cursul superior al Mureșului

Localizare: GPS: 46°50’35.67″N / 25°25’44.22″E

Depresiunea Giurgeului în întregime şi o parte din pădurile de molid înconjurătoare piemontane cuprinde mai multe tipuri de habitate caracteristice speciilor de păsări sălbatice de interes conservativ. Majoritatea terenurilor sunt utilizate ca păşuni, făneţe, dar şi pentru culturi agricole.

Observarea păsărilor începe în martie cu sezonul de împerechere al bufniţelor şi a ciocănitoarelor. Cu puţin noroc putem fotografia ciocănitoare cu trei degete, ciocănitoare cu spate alb, ciocănitoare neagră, cucuvea pitică sau huhurez mare, iar în aprilie bufniţa cu pene şi cocoşul de munte. Între iunie şi septembrie ornitologii şi iubitorii de natură pot descoperi flora şi fauna bogată din zona râului Mureșului şi viaţa păsărilor, care cuibăresc în zonă.

Putem populaţii de păsări importante din speciile ameninţate la nivelul Uniunii Europene: cristelul de câmp (Crex crex), acvila ţipătoare mică (Aquila pomarina), barză albă (Ciconia ciconia), ieruncă (Bonasa bonasia), cocoş de munte (Tetrao urogallus), minuniţă (Aegolius funereus), ciuvică (Glaucidium passerinum) şi ciocănitoare de munte (Picoides tridactylus).

Zona propusă constă din două părţi: pajiştile semi-naturale şi naturale din depresiune şi pădurile de molid şi în mică parte de fag, din partea adiacentă a Munţilor Gurghiului. În aceste păduri găsim efective importante din două specii de bufniţe, o ciocănitoare, cocoşul de munte şi ierunca. Pe pajiştile din depresiune cuibăreşte o populaţie semnificativă pe plan global al cristelului de câmp, atingând una din cele mai mari densităţi din ţară. Acest tip de habitat este folosit ca loc de hrănire de către berze şi multe specii de păsări răpitoare. Pe lângă speciile sus menţionate, mai este important prezenţa şerparului (Circaetus gallicus), muscarului gulerat (Ficedula albicollis) şi sfrânciocului roşiatic (Lanius collurio).