Elemente de patrimoniu natural:

  1. Zona Nadășa: Beica de jos și Zona Chiheru de Jos

1. Zona Nadășa: Beica de jos și Zona Chiheru de Jos

Localizare: GPS: 46°41’16.75″N / 24°50’1.13″E

Zona dispune de habitate valoroase şi o biodiversitate bogată, reflectată prin numărul de 40 de specii de păsări de interes conservativ european, dintre care 15 sunt specii de răpitoare diurne și nocturne, fapt ce a dus la includerea unor suprafețe de teren în aria specială de protecție avifaunistică . Mozaicul de habitate format din păduri de foioase, păşuni, fâneţe şi terenuri agricole susține populaţii importante din specii ameninţate la nivelul Uniunii Europene precum acvila ţipătoare mică, viesparul, barza neagră, huhurezul mare, cristelul de câmp, caprimulgul, ciocănitoarea de stejar, sfrânciocul roşiatic și ciocârlia de pădure.

Această zonă este una dintre cele mai mari arii semi-naturale și probabil una dintre cele mai bine conservate din regiunea biogeografică continentală din Transilvania. Situl este o zonă cheie pentru conservarea acvilei ţipătoare mici, specie care este prezentă cu 51-65 de perechi, ceea ce reprezintă 3% din populaţia naţională. O altă specie răpitoare cu efective semnificative în sit este viesparul, cele 90-120 de perechi cuibăritoare din sit reprezentând 5,5% din populaţia acestei specii la nivelul întregii ţării. Cristelul de câmp, care este o pasăre periclitată la nivel global, are un efectiv cuibăritor foarte important în sit, acesta fiind de 300-350 de perechi. Pe lângă speciile cuibăritoare, situl este important şi pentru unele specii de pasaj așa cum sunt acvila țipătoare mare și silvia porumbacă, sau pentru unii oaspeţi de iarnă precum eretele vânăt, eretele sur, șoimul călător şi şoimul de iarnă.