1. Situl Natura 2000 ROSCI0019 Călimani-Gurghiu

Localizare: GPS: 46°45’26.31″N / 25°11’49.37″E

Situl Natura 2000 RO SCI0019 Călimani – Gurghiu este o arie naturală protejată de interes comunitar care ocupă o suprafață de 135.257 ha şi se întinde pe teritoriile administrative ale judeţelor Bistrița-Năsăud, Harghita, Mureș și Suceava. Existența pădurilor naturale compacte pe mari întinderi (peste 100 000 ha) a contribuit la menținerea unei diversități biologice remarcabile și reprezentative pentru munții vulcanici din Carpați. În această regiune existând una dintre cele mai importante populații și centre genetice pentru carnivore din Carpați – urși, lup și râs, respectiv o concentrare semnificativă a speciilor de floră și faună ocrotite prin legea națională și Directivele U.E.

Obiectivele de conservare ale ROSCI0019 Călimani-Gurghiu vizează 25 de habitate și 42 de specii de interes comunitar, cum sunt: Canis lupus (Lup), Lutra lutra (vidra), Lynx lynx (Râs), Ursus arctos (Urs), Euplagia quadripunctaria, Osmoderma eremita, Rosalia alpina (rădașca), 8 specii de lilieci, Păduri acidofile de Picea abies (molid) din regiunea montană, Păduri aluviale de Alnus glutinosa (anin) şi Fraxinus excelsior (frasin).

2. Rezervația naturală Molidul de rezonanță din Pădurea Lăpușna

Localizare: GPS: 46°49’31.35″N / 25°16’42.40″E

Rezervația este situată în extremitatea estică a județului Mureș în Munții Gurghiu (aproape de limita teritorială cu județul Harghita), pe teritoriul administrativ al comunei Ibăneștii, satul Lăpușna. Pădurea este constituită ca rezervaţie de seminţe forestiere pentru specia molid, aflată în etajul molidişurilor, arboretele fiind inclus în categoria funcţională 5H. Valoarea genetică a arborilor este de o mare valoare având în vedere aspectele fenotipice. Sunt arborete pure, pluriene, natural fundamentale de producţie superioară cu tip de floră Oxalis-Dentaria. Compoziţia arboretelor este de 90% molid şi 10% specii de brad şi fag. Vârsta arboretelor depăşeşte la elementul molid 170 de ani, dar datorită caracterului de pădure plurienă avem în compoziţie şi arborete de 110-120 ani.

Există regenerare naturală de molid de 15-20 ani pe 10% din suprafaţă. Mărimea exemplarelor este excepţională, astfel diametrele medii la molid depăşesc 65-75 cm, înălţimile medii depăşesc 35-38 m.

3. Rezervaţia naturală Seaca

Localizare: GPS: 46°40’34.67″N / 25°14’47.35″E

Caldera vulcanică Seaca, străjuită de vârfurile Tătarca 1655 m,  Seaca Mare 1777 m, Seaca Mică 1732 m şi Poiana Sirod 1229 m, este tipică pentru caracterizarea erupţiilor vulcanice. Pereţii interiori calderei vulcanice sunt foarte abrupţi, cu scurgeri de lespezi iar forma este circulară, cu o deschidere spre Valea Secuieu.

Ecosistemul determinant al ariei protejate este cel forestier. Pădurile sunt caracteristice etajului fitoclimatic al munţilor mijlocii, tipul predominant fiind cel montan de molidişuri (65%). Factorii ecologici  determinanţi sunt altitudinea, condiţiile de sol, panta versanţilor şi expoziţia, care au determinat ca majoritatea arboretelor să fie de productivitate mijlocie. În etajul montan de amestecuri (35%) se găsesc predominant arboretele de productivitate superioară.

Ca formaţii forestiere predomină molidişurile pure (68%), urmate de amestecuri de molid, brad şi fag (22%) şi molideto-făgetele (9%). Pădurile de limită fiind caracterizate printr-o deosebită fragilitate ecologică şi îndeplinind funcţii multiple (antierozionale, hidrologice, climatice) au fost amenajate în regim de conservare deosebită. Pădurile de interes ştiinţific şi de ocrotire al genofondului şi ecofondului forestier sunt  reprezentate de arboretele considerate rezervaţii pentru producerea de seminţe forestiere, respectiv de pădurile destinate ocrotirii cocoşului de munte.

4. Izvorul lui Călin

Localizare: 46°45’52.80″N / 25°11’5.78″E

Izvorul lui Călin este situat la mai puțin de 2 km de localitatea Lăpușna, în apropierea pârâului Gurghiu, izvorul fiind amenajat pentru alimentarea trecătorilor cu apă limpede și rece dar este de asemenea folosit și de localnicii din localitățile învecinate.

În apropierea izvorului sunt foișoare frumos amenajate drept urmare cei care își doresc o după amiază în natură pot servi liniștiți un picnic și pot savura din priviri peisajele minunate din jur.

5. Platoul Fâncel

Localizare:  46°45’12.9″N / 25°04’20.1″E

Platoul Fâncel cunoscut și sub denumirea de Sat Alegoric este un loc minunat aflat în comuna Ibănești.  Pe platou sunt așezate căsuțe cu specific de pe Valea Gurghiului (căsuța Solovăstru, căsuța Gurghiu, căsuța Hodac, căsuța Ibănești, Șezătoarea Ardeal TV, căsuța Municipiului Reghin, Căsuța Gliga (locul unde se arată cum se face o vioară), căsuța Muzeului Județean Mureș) care pot fi vizitate în momentul organizării Festivalului Văii Gurghiului, festival organizat în luna august, de obicei în al treilea weekend. Festivalul Văii Gurghiului este un festival care îmbină tradițiile, obiceiurile, gastronomia, dansurile populare dar și muzica ușoară, preț de 2 zile platoul prinde viață, fiind un moment ideal de a-l vizita. De asemenea, pe parcursul anului se organizează și alte evenimente sau activități deoarece zona este una cu adevărat frumoasă, munții care împrejmuiesc platoul fiind de o frumusețe rară.

Pe platou există și o biserică construită în 2008, biserică, care a prins viață tot datorită Festivalului Văii Gurghiului și care în momentul de față atrage mulți turiști. Cei care vizitează zona în afara evenimentelor organizate pot cere cheia de la paznicul platoului și astfel au posibilitatea de a vedea Biserica și în interior. Localnicii în anumite zile pot participa la slujbe (a treia zi de paști, în duminica festivalului, de hramul bisericii, care este Sfântul Prorooc Ilie) sau la cununii.

6. Mănăstirea Lăpușna

Localizare:  46°76’7.67″N / 25°21’3.70″E

Biserica Sfântul Nicolae, monumet istoric, datează din anul 1779 fiind construită în satul Comori. În anul 1939 la dorința regelui Carol al II-lea, biserica a fost mutată lângă domeniul regal din Lăpușna, comuna Ibănești, mai precis lângă Castelul de Vânătoare în imediata vecinătate a pârâului Secuieu. În anul 1997 s-a decis înființarea unei mănăstiri de călugări cu rolul de a-i reda bisericii viața spirituală.

Biserica păstrează aproape în totalitate pictura originară, o parte din icoanele realizate în secolul al XVIII-lea, dar și stranele și candelabrele vechi.

De ziua Sfinților Martiri Brâncoveni se serbează hramul mănăstririi și alături de starețul acesteia Arsenie Boariu participă un sobor de preoți pentru a oficia slujba, un prilej minunat pentru cei din împrejurimi să participe la o slujbă care are loc într-una din cele mai ozonate zone din Europa.

7. Piatra Orșovei

Localizare:  46.740714627455745, 24.984191807955483

Piatra este situată pe partea sudică a munților Gurghiu la circa 3 km S-SE de şcoala generală iar în vârful punctului – se află o mică platformă,aproape netedă, înconjurată dinspre N, V, S de prăpăstii.
Se poate ajunge la ea parcurgând unul din cele 2 trasee existente iar în momentul în care ajungem pe platformă avem ocazia să admirăm priveliști de vis, fiind un punct de belvedere căutat de turiști sau folosit des în traseele turistice ghidate.