1. Dealul Deșug sau La Pietriș

Localizare: 46°13’21.14″N 25° 2’56.53″E

Acesta locatie este concepută ca un traseu spre culmea dealului Deșug, parcurgând elemente de peisaj cu valoare silviculturală. de aceea se vor posta mai multe poze pentru relevarea traseului:

Dealul este cel mai înalt din împrejurimi, atingând altitudinea de 839 de metri. Pe vârful dealului se găsește o cruce de lemn întreținută de comunitatea locală din micul sat Feleag, amplasat la poalele acestui deal. În anul 2020 această cruce a fost vopsită în culorile roșu, galben, albastru- culorile steagului național al României.

Accesul spre acest punct se face din drumul comunal care leagă satele Mureni și Feleag, străbătând o frumoasă pășune cu arbori, (GPS: 46°13’37.01″N 25° 1’38.06″E), element de peisaj cu înaltă valoare economică, ecologică și culturală, pe cale de dispariție la nivel european.  Pășunea este presărată cu numeroși arbori seculari din speciile de cvercinee locale gorun (Quercus petraea) și stejar (Quercus robur), dar și de fag (Fagus sylvatica) sau păr pădureț (Pyrus pyraster). La nivelul pășunii pot fi identificați numeroși arbori cu formă modificată cultural în urma ciolpănirii sau a scăunirii.

Călătorul se poate odihni la umbra unui frumos arboret de fag și își poate potolii setea la izvorul amenajat la jumătatea distanței de parcurs (GPS: 46°13’17.64″N 25° 2’28.57″E).

Pășuni presărate cu arbori seculari sunt prezente în zonă, mai la tot pasul. Astfel este pășunea Ciucean aflată la cca 15 minute, distanță de parcurs pe jos de la vârful Deșug, în direcția cardinală nord-est (GPS: 46°13’54.65″N 25° 3’48.78″E).

2. Arborete valoroase cultural- arborete cultivate de pin (Pinus sylvestris) în satul Archita

Localizare: 46°10’42.85″N  25° 5’27.66″E

În apropierea satului Archita pe un versant puternic înclinat, se află un frumos arboret cultivat cu specia Pinus sylvestris.

Arboretele de pin din zona satelor săsești din Transilvania, îndeplineau roluri multiple în viața comunităților locale: rolul economic conferit de calitatea lemnului de construcție, rol terapeutic conferit de uleiurile volatile mai ales în perioada de primăvară și mai ales rolul cultural.

 

3. Habitate forestiere rare (91E0* Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior)

Localizare: 46°12’31.38″N  24°53’8.43″E

Acest tip de habitat este rar la nivel european, fiind considerat de interes prioritar pentru conservare. În cadrul ariei naturale protejate natura 2000 ROSCI0227 Sighișoara-Târnava Mare au fost inventariate 453,23 ha aparținând acestui habitat, în locația din zona Văii Hotarului se regăsesc unele dintre puținele suprafețe aflate în stare favorabilă de conservare.  Locația se află la limita UAT Vânători cu UAT Albești.