1. Arborete aparținând habitatului 91H0* Păduri panonice de Quercus pubescens

Localizare: GPS: 46°17’14.83″N   24°42’37.70″E

Acest habitat forestier rar, de interes prioritar pentru conservare la nivel european este reprezentat de păduri de stejari xerofili, specii adaptate la deficitul de umiditate, dominate de stejarul pufos (Quercus pubescens) în staţiuni cu expoziţie sudică şi extrem de uscate, pe soluri superficiale. Acest tip de habitat este caracteristic Podișului Transilvaniei, unde poate fi întâlnit  exclusiv pe versanți cu înclinare mare și expoziție sudică.

Datorită condiţiilor staţionale extreme, arboretele constitutive ale  acestui habitat sunt deseori  fragmentate, arborii înregistrează creşteri reduse, uneori atingând doar talia arbustivă.

Stratul ierbos este bogat în specii şi cuprinde specii iubitoare de căldură și adaptate la ariditate, din pajişti uscate sau de la liziera pădurilor precum: Melittis melissophyllum, O. militaris,  Pulmonaria mollis subsp. mollis, Carex humilis, Dictamnus albus  etc.

 2. Arborete valoroase cultural- arborete cultivate de pin (Pinus sylvestris)

Localizare: 46°21’04.4″N 24°43’16.4″E

Asemenea multor localități cu tradiție săsească, în apropierea satului Țigmandru pe un versant puternic înclinat se află un frumos arboret cultivat cu specia pin (Pinus sylvestri). 

Arboretele de pin din zona satelor săsești din Transilvania, îndeplineau roluri multiple în viața comunităților locale: rolul economic conferit de calitatea lemnului de construcție, rol terapeutic conferit de uleiurile volatile mai ales în perioada de primăvară, dar mai ales rolul cultural