1. Arborete valoroase cultural: arborete cultivate de pin (Pinus sylvestris)

LocalizareGPS 1: 46° 6’25.74″N  24°39’17.49″E ; GPS 2: 46°06’29.7″N 24°36’26.8″E

Elemente de peisaj caracteristic în jurul satelor săsești, pădurile de pin sunt prezente și în acestă comună. În cazul satelor Mălâncrav și Noul Săsesc, două astfel de arborete constituiau locul în care comunitățile locale obișnuiau să organizeze diverse evenimente, serbări câmpenești, etc.

În prezent această tradiție este apusă, din vechile locații acoperite de vegetație se mai poate zări locul unde odinioară cânta fanfara.

Arboretele de pin din zona satelor săsești din Transilvania, îndeplineau roluri multiple în viața comunităților locale: rolul economic conferit de calitatea lemnului de construcție, rol terapeutic conferit de uleiurile volatile mai ales în perioada de primăvară, dar mai ales rolul cultural.

2.  Pășuni cu arbori- elemente de peisaj silvopastoral cu valoare ecologică și culturală

Localizare: GPS 1: 46°06’50.6″N 24°37’24.1″E ; GPS 2: 46°04’22.8″N 24°38’20.5″E

Între cele două puncte indicate prin cele două seturi de coordonate, amplasate între satele Mălâncrav și Noul Săsesc, se întinde un peisaj cultural specific acestei zone a Transilvaniei, respectiv o pășune cu arbori.  Accesul la această pășune se poate face din ambele sate, utilizând traseul Via Transilvanica.

Pășunile cu arbori, sunt elemente de peisaj cu înaltă valoare economică, ecologică și culturală, pe cale de dispariție la nivel european.

Mulți dintre arborii prezenți aici sunt arbori seculari, din specii precum gorun (Quercus petraea) și stejar (Quercus robur), dar și de fag (Fagus sylvatica), care ating vârste și dimensiuni remarcabile, având mare valoare peisagistică dar și valoarea ecologică inestimabilă.

3. Dealul ”Hotarul Mălâncravului”

Localizare: GPS 46° 6’29.18″N  24°37’25.86″E

Parcurgând Via Trasilvanica din Noul Săsesc spre Mălâncrav, înainte de a ajunge în pășunea cu arbori, se află un deal pe care localnicii îl numesc ”Hotarul Mălâncravului”. Ajuns în acest punct, călătorului i se deschide o priveliște minunată spre valea Mălâncrav.

 

Localnicii spun că din acest punct se dădea de știre asupra pericolului în cazul unor atacuri ale tătarilor, turciilor, sau altor triburi migratoare. Fiind una dintre cele mai înalte locații și beneficiind de o poziționare strategică, cu vedere și deschidere amplă, fumul focului aprins aici putea fi văzut din cetatea Sighișoara

4. Terkengriud- Coama turcului

Localizare: GPS 46° 8’2.84″N  24°38’47.46″E

Locația se află în direcția cardinală nord de la localitatea Mălâncrav.

O legenda locală spune că pe acest deal a fost spânzurat un grup de turci capturați cu ocazia unei atac asupra satului.

Din punct de vedere conservativ, locația prezintă importanță pentru că este ocupată de un arboret de stejar pufos, constituit într-un habitat 91H0* Păduri panonice de Quercus pubescens, aflat în stare favorabilă de conservare.

Acest habitat forestier rar, caracteristic Podișului Transilvaniei, de interes prioritar pentru conservare la nivel european, este reprezentat de păduri de stejari xerofili, specii adaptate la deficitul de umiditate, dominate de stejar pufos (Quercus pubescens), în staţiuni cu expoziţie sudică şi extrem de uscate, pe soluri superficiale.

Datorită condiţiilor staţionale extreme, arboretele constitutive ale acestui habitat sunt deseori  fragmentate, arborii înregistrează creşteri reduse, uneori atingând doar talia arbustivă.

Stratul ierbos este bogat în specii şi cuprinde specii iubitoare de căldură și adaptate la ariditate, din pajişti uscate sau de la liziera pădurilor precum: Melittis melissophyllum, O. militaris,  Pulmonaria mollis subsp. mollis, Carex humilis, Dictamnus albus, Salvia nutans  etc.