1. Rezervația de stejar pufos

Localizare: GPS: 46° 7’15.67″N  24°40’52.17″E

Vedere din rezervație: arbore de stejar pufos.

Rezervația de stejar pufos de la Criș este o rezervație naturală de interes național declarată arie protejată prin Legea Nr. 5 din 6 martie 2000 ,inclusă integral în situl de importanță comunitară ROSCI0227 Sighișoara-Târnava Mare. Rezervația este constituită din trei corpuri distincte, în cadrul acesteia sunt conservate habitate 91H0* Păduri panonice de Quercus pubescens.

Acest habitat forestier rar, de interes prioritar pentru conservare la nivel european, este reprezentat de păduri de stejari xerofili, specii adaptate la deficitul de umiditate, dominate de stejarul pufos (Quercus pubescens), în staţiuni cu expoziţie sudică şi extrem de uscate, pe soluri superficiale.

În cazul rezervației menționate, ocupă versanți cu înclinare mare, arboretele pure sau aproape pure de stejar pufos, la o vârstă de cca 90 ani,  fiind regenerate în mare parte din lăstari.

Datorită  condiţiilor staţionale extreme, arboretele constitutive ale acestui habitat sunt deseori  fragmentate, arborii înregistrează creşteri reduse, uneori atingând doar talia arbustivă.

Adonis vernalis și Orchis purpuraea

Datorită consistenței reduse a arboretului, stratul ierbos este bogat în specii şi cuprinde specii iubitoare de căldură și adaptate la ariditate, din pajişti uscate sau de la liziera pădurilor precum Melittis melissophyllum, Orchis purpurea, O. militaris,  Limodorum abortivum, Pulmonaria mollis subsp. mollis, Carex humilis, Dictamnus albusIris ruthenica,  Adonis vernalis, etc.

2. Suprafețe ocupate de habitatul 91H0*Păduri panonice de Qurcus pubescens

Localizare: 46° 7’16.46″N 24°42’44.30″E

Alte suprafețe similare celor din rezervația de stejar pufos, ocupate de același habitat aflat în stare favorabilă de conservare și puțin mai accesibile vizitatorilor, sunt cele care ocupă versanți însoriți în vecinătatea drumului forestier, la sud de localitatea Criș.  Aceste habitate sunt rare la nivelul uniunii europene, fiind considerate prioritare pentru conservare, dar sunt și foarte caracteristice  Podișului Târnavelor.

Și în cazul acestor arborete, stratul ierbos este bogat în specii şi cuprinde specii xerotermofile din pajişti uscate sau de la liziera pădurilor precum Melittis melissophyllum, Orchis purpurea, O. militaris,  Limodorum abortivum, Pulmonaria mollis subsp. mollis, Carex humilis, Dictamnus albusIris ruthenica ,  Adonis vernalis, etc.

3. Parcul Dendrologic al Castelului Criș – specii și exemplare remarcabile de arbori

Locație: GPS: 46° 8’37.07″N  24°41’34.20″E

Castelul Bethlen  din  Criș , comuna Daneș,  a fost construit între sec XIV-XVIII, în stilul renașterii Transilvănene, ca reședință nobiliară fortificată a familiei Bethlen. Pe lângă arhitectura renascentistă, castelul se remarcă prin grădinile care adăpostesc un mic parc dendrologic, cu specii și exemplare deosebite de arbori.

Între speciile prezente în acest parc putem enumera: Ginkgo biloba, Abies cephalonica, Taxodium distichum, Liriodendron tulipifera, Quercus robur f fastigiata, Populus alba, Populus nigra, Tilia sp,  etc.