1. Pășunea cu arbori seculari de la Apold

Localizare: 46° 8’5.63″N  24°48’25.00″E

La locația indicată, se află o pășune cu arbori, peisaj characteristic acestei zone a Transilvaniei, ecosistem cu înaltă valoare economică, ecologică și culturală, pe cale de dispariție la nivel european. Pășunea este presărată cu numeroși arbori seculari de gorun (Quercus petraea) și stejar (Quercus robur), dar și de fag (Fagus sylvatica) sau păr pădureț (Pyrus pyraster).

La nivelul pășunii pot fi identificați numeroși arbori cu formă modificată cultural în urma ciolpănirii sau a scăunirii. Dintre aceștia se distinge un arbore din specia carpen cu o circumferință de   466 cm (arboriremarcabili.ro).

Pentru alți arbori cu dimesiuni remarcabile din zonă, poate fi consultată sursa: https://arboriremarcabili.ro/ro/harta-si-arborii/arata-harta/

2. Arborii seculari de la Daia

Localizare: GPS 1: 46° 6’46.73″N 24°54’20.34″E;  GPS 2: 46° 9’0.29″N  24°56’2.86″E.

În locațiile indicate prin coordonatele GPS, se află mai mulți arbori seculari din specii de cvercinee sau fag, de dimensiuni impresionante.

Ambele locații sunt foste pajiști cu arbori sau rariști, care în timp s-au împădurit spontan, dinamica firească a ecositemelor tinzând spre împădurire.

Această ipoteză este sugerată de forma arborilor, mult mai apropiată de forma lor specifică decât de forma forestieră, de compoziția și vârsta arboretului din care fac parte acum, precum și de prezența arborilor cu formă indusă cultural prin ciolpănire sau scăunire.

În zona indicată prin primul set de coordinate, succesiunea vegetală este în desfășurare: parte din pășunea învecinată presărată și aceasta cu arbori seculari, tinde să se împădurească spontan.

3. Arboretele de pini de la Apold și Daia

Localizare: GPS 1: 46° 7’43.09″N  24°48’49.35″E,  GPS 2: 46° 9’6.87″N  24°53’51.20″E

Aceste elemente de peisaj caracteristic satelor din sud-estul Transilvaniei, cu deosebire a celor cu rădăcini săsești, sunt prezente și în aceste localități.

Arboretele de pin din zona satelor săsești din Transilvania, îndeplineau roluri multiple în viața comunităților locale: rolul economic conferit de calitatea lemnului de construcție, rol terapeutic conferit de uleiurile volatile mai ales în perioada de primăvară, dar mai ales rolul cultural.